top of page

PALVELUT

Palveluitani ovat psyko- ja toimintaterapia sekä

kuntoutuksen konsultaatiot ja koulutukset.

Psykoterapia
Therapy Session

PSYKOTERAPIA

Teen sekä lyhytpsykoterapiaa että pidempikestoista psykoterapiatyötä aikuisten ja nuorten kanssa. Psykoterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen aktiiviseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Psykoterapialla pyritään eri keinoin tukemaan ja edistämään ihmisen mielen hyvinvointia, joka vahvistaa osallisuutta omaan elämään ja siinä suoriutumista. 

Toimintaterapia

TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jolla pyritään edistämään ihmisen toimivaa ja merkityksellistä arkea hänen tavanomaisissa toimintaympäristöissä. Toimintaterapia on toimintakeskeistä, jossa painottuu ihmisen osallisuus arkielämän toimintoihin ja niistä suoriutuminen.  Toiminnallisuuteen jokaisella ihmisellä on oikeus ja sen kokeminen merkitykselliseksi on toimintaterapiassa keskeistä. Toimintaterapiakuntoutuksessa kuntoutuja on aktiivinen toimija. Suunnitelmallinen yhteistyö sekä ohjaus- ja neuvonta kuuluu myös osaksi toimintaterapiaa. 

Toimintaterapiaan voi hakeutua kaiken ikäiset ihmiset vakuutusyhtiön kautta tai omakustanteisesti.

Caring Child
Konsultaatio
Calm Sea

KOULUTUS JA KONSULTAATIO

Konsultaatio- ja/tai koulutuspalvelut suunnitellaan ja toteutetaan aina kokonaisuuksina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Konsultaatio- ja/tai koulutuspalvelut kattavat asiantuntevan osaamisen kuntoutuksesta, kehittämisestä ja monipuolisesta terapeuttisesta osaamisesta. Ole yhteydessä konsultaatio- ja/tai koulutuskysymyksissä.

bottom of page