PSYKOTERAPIA

Teen sekä lyhytpsykoterapiaa että pidempikestoista psykoterapiatyötä aikuisten ja nuorten kanssa. Psykoterapia on tavoitteellista kuntoutusta, joka perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen aktiiviseen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Psykoterapialla pyritään eri keinoin tukemaan ja edistämään ihmisen mielen hyvinvointia, joka vahvistaa osallisuutta omaan elämään ja siinä suoriutumista. 

Psykoterapiassa keskeistä on ihmisen omien toiveiden kuuleminen toivotusta muutoksesta. Ratkaisukeskeisen psykoterapian ominaispiirteinä korostuu ongelmista ratkaisujen rakentaminen, tulevaisuuden kartoittaminen, positiivisten poikkeuksien hyödyntäminen työskentelyssä ja tapahtuneen edistyksen vahvistaminen. Kognitiivinen näkökulma psykoterapiassa painottaa ihmisen omien ajatusmallien ja käyttäytymis- ja toimintamallien oivaltamista ja ymmärtämistä. Keskustelu voi liikkua ihmisen ajatuksien, tunteiden ja kokemuksien siivittämänä kohti toivottua muutosta menneisyys - nykyisyys- tulevaisuus aikajanalla.

Psykoterapian pituus vaihtelee asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Lyhytpsykoterapiaa voidaan toteuttaa ns. käynti kerrallaan periaatteella, mutta usein se kattaa 5-20 terapiakertaa. Lyhytpsykoterapian ominaispiirteenä painottuu myös aktiivinen muutostyöskentely kohti määriteltyä tavoitetta. 

 

Psykoterapiaan voit hakeutua omakustanteisesti tai lääkärin lähetteellä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapiaan. Psykoterapiaan voi hakeutua myös vakuutusyhtiön kautta. Psykoterapia alkaa arviotapaamisella, jolloin on mahdollisuus puolin ja toisin arvioida yhteistyön sujuvuutta. Arviokäynti on aina omakustanteinen.